ชื่อหนังสือ : อาเซียน ควร-ไม่ควร
ผู้แต่ง : ทสมล ชนาดิศัย,พรเทพ โตชยางกูร
ISBN : 9789742896737
หมวด : หนังสือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ราคา : 199.00 บาท
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ปีที่พิมพ์ : 2013/2556