ชื่อหนังสือ : อาเซียน กระเป๋าตุง
ผู้แต่ง : บุษกร เสนากุล, ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์
ISBN : 9789742896690
หมวด : บทความ/สารคดี วิชาการ
ราคา : 135.00 บาท
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ปีที่พิมพ์ : 2013/2556