ชื่อหนังสือ : สุดยอดคัมภีร์อาเซียน
ผู้แต่ง : ทีมนักวิชาการอาเซียน
ISBN : 9789742474201
หมวด : บทความ/สารคดี วิชาการ
ราคา : 185.00 บาท
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ปีที่พิมพ์ : 2012/2555