ชื่อหนังสือ : ที่สุดของอาเซียน
ผู้แต่ง : สุกัญญา มกราวุธ
ISBN : 9789742896973
หมวด : หนังสือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ราคา : 169.00 บาท
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ปีที่พิมพ์ : 2013/2556