ชื่อหนังสือ : นาทีประวัติศาสตร์ 100 เรื่องลับพลิกอาเซียน
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ
ISBN : 9786163878533
หมวด : สารคดีเชิงวิชาการ ประวัติศาสตร์
ราคา : 175.00 บาท
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ปีที่พิมพ์ : 2014/2557